ฉันนอนหลับนานเท่าไร? : ชุด วิทย์มีคำตอบ

"บอย แอน แซม เจน ชวนเด็กๆ ค้นหาความจริงทางวิทยาศาสตร์ เกี่ยวกับการบอกเวลาวิธีต่างๆ หาคำตอบจากโครงงานที่สนุกและท้าทายจนไม่อยากหยุดคิด"
บทนำ
-
Ebook