เปิดตำนานเทพสายฟ้าราชาสงคราม Martial God Asura Universe

5จาก 4 รีวิว
913จำนวนอ่าน
เจ้าของลิขสิทธิ์ : Reeeed ผู้ซื้อลิขสิทธิ์ถูกต้องในไทย
ประพันธ์โดย : Reeeed Editors
แปลและเรียบเรียงโดย : กองบรรณาธิการ Reeeed
จำนวนเล่ม / ตอน : 1 / 1
บทนำ:

เปิดตำนานแห่ง "ยุทธาจักรวาล"

สำหรับผู้ที่เริ่มอ่านเทพสายฟ้าราชาสงคราม บันทึกนี้คือการปูพื้นฐานให้คุณเข้าใจในจักรวาลแห่งนี้

สำหรับผู้ที่เคยอ่านแล้ว บันทึกนี้คือส่วนเติมเต็มสำหรับสิ่งที่คุณได้อ่านไป

คุณจะได้รู้ที่มาที่ไปของสิ่งต่าง ๆ อย่างที่ไม่เคยได้รู้ที่ไหนมาก่อน

อย่ารีรอ.. รีบเปิดบันทึกฉบับนี้โดยพลัน