ตามบันทึกที่ตกทอดมาจากชนรุ่นก่อนเขียนเอาไว้ว่า...
 
ในยุทธาจักรวาลการฝึกยุทธ์เป็นเรื่องที่ยากลำบาก อันตราย และเต็มไปด้วยต้นทุนมากมายที่ต้องจ่ายออก ชาวยุทธ์ฝึกปรือยุทธ์เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย บ้างอาจเพื่อชีวิตที่ยืนยาว บ้างเพื่อเชื่อมเป็นการทำความเข้าใจกับความเป็นไปของผืนพิภพ บ้างเพื่อไว้ป้องกันภัย บ้างเพื่อความแข็งแกร่งเหนือผู้อื่น และบ้างเพื่อชื่อเสียงเกียรติยศที่จะคงอยู่ยั่งยืนตลอดไป
 
สภาวะแห่งพลังยุทธ์ยังแบ่งออกเป็นอีกหลายขั้น และแต่ละขั้นยังสามารถแบ่งออกได้เป็นอีกเก้าห้วง การฝึกยุทธ์นั้นจักต้องเป็นไปตามขั้นตอน คือเริ่มจากขั้นที่ต่ำสุด และค่อย ๆ ฝ่าด่านทะลุทะลวงไปทีละห้วง ๆ สู่ห้วงที่สูงกว่าและเมื่อบรรลุจนครบเก้าห้วง ก็จะทะลวงผ่านไปขั้นถัดไป
 
ระดับขั้นของพลังยุทธ์ที่คนผู้หนึ่งจะฝึกปรือจนบรรลุได้นั้น ขึ้นอยู่กับปัจเจกปัจจัยหลาย ๆ อย่าง ไม่ว่าจะเป็น ความพิเศษของสายเลือด ความโดดเด่นของร่างกาย ความเพียบพร้อมของทรัพยากรในวงศ์ตระกูล เคล็ดวิชาที่ฝึกปรือ ความมุ่งมั่น และที่ขาดไม่ได้เลยก็คือโชคชะตาของผู้ฝึกยุทธ์
 
หญ้าเซียนทิพย์หนึ่งต้น ที่ใช้เพื่อฝึกทิพย์ยุทธ์ พลังยุทธ์ขั้นต่ำสุด ยังมีมูลค่ากว่าหนึ่งหมื่นตำลึงเงิน จำนวนเงินนี้คือจำนวนเงินที่คนธรรมดาคนหนึ่งจะใช้เพื่อเลี้ยงดูครอบครัวอย่างสบาย ๆ ไปได้หลายปี หรืออย่างไข่มุกทิพย์หนึ่งเม็ด ก็มีมูลค่าสูงถึงหนึ่งเหรียญทอง อันเป็นมูลค่าที่ครอบครัวคนธรรมดา ๆ จะใช้จ่ายอย่างสุขสบายไปทั้งชีวิตเลยทีเดียว
 
การฝึกยุทธ์นั้นมีหนทางในการฝึกปรืออยู่หลากหลายแนวทาง แต่กระบวนการที่มักพบเจอในยุทธาจักรวาลนั้น อาจแบ่งได้คร่าว ๆ ได้ตามแนวทางดังนี้คือ
 
...การหลอมรวมพลังวิญญาณที่ไหลเวียนอยู่ตามธรรมชาติมาขมวดเกร็งเพื่อใช้บรรลุขั้นการฝึกปรือ
...การใช้โอสถทิพย์ เพื่อเป็นปัจจัยเสริมในการชักนำให้ผู้ฝึกบรรลุขั้นการฝึกปรือ
...การอาศัยกระบวนการพิเศษที่อาจจะเกิดขึ้นตามธรรมชาติโดยบังเอิญ หรือมนุษย์รังสรรค์ขึ้นเพื่อบรรลุขั้นการฝึกปรือ
 
นอกจากวิธีการที่กล่าวไว้เบื้องต้นแล้วนั้น การฝึกยุทธ์ยังทำได้อีกอีกวิธีการก็คือ
 
...การฝึกแบบค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งอาจจะต้องใช้ทั้งชีวิต เพื่อบรรลุขั้นพลังระดับต่ำสุดเลยทีเดียว
 
การเร่งกระบวนการฝึกปรือนั้น จึงต้องอาศัยปัจจัยช่วยเสริมในการเพิ่มพลังวิญญาณไม่ว่าจะโดยการดูดซับจากธรรมชาติโดยรอบหรือจากโอสถทิพย์เข้าสู่จุดตันเถียน และแน่นอนว่าการเร่งกระบวนการต่าง ๆ โดยใช้ปัจจัยเสริมต่าง ๆ นั้น ย่อมมีผลกระทบอย่างแน่นอน เพียงแค่ผลกระทบนั้น.. จะร้ายหรือดีนั่นเอง
 
และในบันทึกยังพูดถึงวิธีการลี้ลับบางอย่างเกี่ยวกับการใช้เคล็ดวิชาซ่อนเร้นเพื่อใช้ในการฝึกปรือยุทธ์ โดยเคล็ดวิชาเหล่านั้นยังสามารถแบ่งออกได้อีกเป็นสามขั้นคือขั้นต้น ขั้นกลาง และขั้นสูง
 
ผลลัพธ์สำคัญข้อหนึ่งที่เหล่าชาวยุทธ์อยากฝึกปรือพลังยุทธ์ให้บรรลุถึงขั้นสูงขึ้นไปเรื่อย ๆ ก็คือชีวิตที่ยืนยาว เพราะเมื่อมีอายุยืนยาวมากขึ้น ย่อมมีเวลาและโอกาสในการแสวงหาลาภยศสรรเสริญมากขึ้น หรือมีเวลาที่จะได้ไตร่ตรองความเป็นไปของโลกได้อย่างถี่ถ้วนมากขึ้น ว่ากันว่าในสามขั้นแรกแห่งการฝึกยุทธ์หรือได้แก่
 
...ทิพย์ยุทธ์
...ธาตุยุทธ์
และ ...กาฬยุทธ์ นั้น
 
จะทำให้ผู้ฝึกยุทธ์มีอายุขึ้นถึงขั้นละหนึ่งร้อยปี และเมื่อบรรลุไปถึงขั้น
 
...เหนือยุทธ์ 
 
ผู้ฝึกก็จะมีอายุขัยที่เพิ่มขึ้นไปอีกหนึ่งร้อยห้าสิบปี และเมื่อล่วงเข้าสู่พลังระดับขั้นของ
 
...ปราชญ์ยุทธ์
 
ผู้ฝึกยุทธ์ก็จะมีอายุขัยที่เพิ่มขึ้นไปอีกสองร้อยปี และหากบรรลุถึงขั้น
 
...จ้าวยุทธ์
 
ผู้ฝึกยุทธ์ก็จะมีอายุขัยที่กระโดดเพิ่มขึ้นไปอีกถึงสามหรือห้าร้อยปี จากนั้นเมื่อบรรลุถึงขั้น
 
...กึ่งราชันยุทธ์
 
อายุขัยของผู้ฝึกยุทธ์ก็จะมีเพิ่มขึ้นไปอีกหนึ่งหรือสองพันปี จากนั้นเมื่อบรรลุถึงขั้นต่อ ๆ ไปได้แก่
 
...ราชันยุทธ์
...กึ่งบรรพราชัน 
...บรรพราชัน
...เสมอเซียน
...เหนือเซียน
...เซียนยุทธ์
...เทวา
...จอมเทวา
...เทวายุทธ์
...กึ่งเทพ
...เสมอเทพ
 
ซึ่งแต่ละขั้นอายุของผู้ฝึกยุทธ์จะยืนยาวถึงขั้นละหนึ่งหมื่นปี และหากบรรลุขั้นสูงสุดตามที่เคยมีบันทึกไว้ นั่นคือระดับขั้นของ
...เทพยุทธ์
 
ผู้ฝึกก็จะมีชีวิตอันเป็นนิรันดร
 
จากบันทึกยังกล่าวไว้ว่าใน
 
...โลกาล่างหรือโลกาบรรพชนซึ่งเป็นโลกที่ประกอบด้วยสิ่งมีชีวิตซึ่งขาดด้วยพรสวรรค์เคยพบผู้ฝึกยุทธ์ที่มีระดับขั้นพลังสูงสุดเพียงแค่ระดับแห่งราชันย์ยุทธ์
 
...โลกากลางหรือโลการ้อยยุทธ์หรือภพแห่งเผ่าพันธุ์ที่มีพรสวรรค์ในรูปแบบต่างๆที่เหนือกว่าโลกาล่าง มีบันทึกไว้ว่าเคยพบผู้ฝึกยุทธ์ที่มีระดับขั้นพลังสูงสุดเพียงแค่ระดับเสมอเซียน
 
และหากจะพบเจอเหล่ายอดยุทธ์ที่บรรลุไปถึงขั้นที่เหนือกว่านั้นจนถึงขั้นแห่งเทพยุทธ์คงต้องเป็นที่โลกาบนหรือเรียกว่าโลกามหายุทธ์ซึ่งเป็นโลกแห่งเผ่าพันธุ์ที่มีพรสวรรค์พิเศษซึ่งเผ่าพันธุ์อื่นไม่มีนั่นเอง
 

จบบันทึกบทที่สอง
 

แสดงความคิดเห็นและให้คะแนน

4.4 / 5 คะแนน

7 คน
5
5 คน
4
0 คน
3
2 คน
2
0 คน
1
0 คน
จัดไปครับ
5
สนุกมาก
5
สนุกครับ
3
ตอนที่ 2 ฝึกยุทธ์เพื่อเป็นยอดยุทธ์