ตั้งเป้าชัด วัดผลได้ด้วย OKRs

หนังสือเล่ม
หนังสือเล่ม
หนังสือพร้อมส่ง
ราคา (฿)
360
Coin
360
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
อ่านแล้ว
0 ครั้ง
บทนำ
-