สัญญารัก

“ฉัน...ฉันจะต้องกลับไปโรงแรมนะ...เดี๋ยวนี้ด้วย” “ถ้าคุณต้องการอย่างนี้ก็ตามใจ เควริด้า...ผมจะขับรถไปส่งให้” “พูดออกมาเลย ไม่อย่างนั้นก็ไม่ต้องพูดอีก”
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
อ่านแล้ว
13 ครั้ง
ทดลองอ่าน :
บทนำ
-
รายตอน