วิมานดวงดาว

เมื่อคนเราพลาดหวังจากความรักและคนรัก แล้วจะสร้างโลกใหม่ในจินตนาการขึ้นมา เป็นโลกที่อบอุ่น เปี่ยมด้วยพลังรัก เป็นประหนึ่งวิมานดวงดาวที่จะสามารถเข้าไปแอบอาศัยไออุ่นได้ทุกยามเหงา
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
อ่านแล้ว
4 ครั้ง
ทดลองอ่าน :
บทนำ
-
รายตอน