ยุทธจักรโก้วเล้ง (รูปแบบ E-Book)

นิยายจีนกำลังภายใน ผลงานโดยปราชญ์เอกแห่งโลกจอมยุทธ แนวการเขียนเน้นความรู้สึก ความขัดแย้งทางจิตใจและความคิดของตัวละคร แทรกคติเตือนใจ ปรัชญาชีวิตแบบ " คุณธรรมน้ำมิตร " รวมทั้งการเดินเรื่องแบบบทภาพยนตร์